trädgård

Från amerikanska prärie till svenska blomsterängen, kom och upptäck!

I Norra Åkershult har vi möjligheter för att förverkliga var trädgårdsidéer. Här kan vi experimentera, vilket ger dekorative växter både sommar och vinter och klara klimatet och miljö. Det kommer att vara en trädgård med inhemska och kulturväxter, som kan utveckla sig i säsong och år. Här finns plats för spontanitet och har perennerrabatten en successiv övergång till landskapet.

I juni 2013 började vi med den första anläggningen av perennrabatten runt växthuset. Färger följer varandra i ordning av regnbågen. Nästa rabatt planterade vi som en äng med en individuell blandning av amerikanska sorter. De färgerika perennen har sin hög punkten sent i sommaren. Lökarna som föröka sig mellan perennerna ge färgen i våren. Växterna passa i klimatet och soliga, sandiga läget. Viktigt är att det passa ihop, det är vara jämlikar och bildar ett samhälle, varför underhållet är enkelt.

perennar

Ingeting är så härligt att äta från din egen trädgård, så 2014 var året av anläggningen av köksträdgården med smala odlingsbäddar och fyraårig växelbruk (växtföljd). Dekorativt skal det vara också, med dofter, färger och avväxling med snittblommar. Vi prova en mångfald av udda nya och gamla sorters grönsaker och örtar. Överskottet sälja vi i butiken. Bären av vår frukthäck ska vi använda i kafét.

Köksträdgård