Röjning på Lillaberg

På Lillaberget i Landeryd fick vi med jordbruksfonden för landbygsutveckling från EU möjligheten att öppna upp delar skog genom röjning av små träd och sly. Här ska utvecklas naturbetesmark med en mosaik av träd, buskar och gräs. Här kan ni träffa betesdjur av gamla landraser som nordsvenska brukshästen, göinge getter och gutefår.

Landskapet ska bli mer öppet och varierande som det har varit innan rund 1900 talet. Det gunnar biologiska mångfalden.