Renovering torpet Lillaberg

Lillaberg Landeryd

Torpet Lillaberg ligger vid gamla landsvägen till Landeryd, en vägvisarsten med inhuggen pil visar in till torpet. Här är ni välkommen till en värdefull kulturmiljö med en kort vandrings slinga genom åkrar, betesmark med nordsvenska brukshästar och gutefår och den nyligen renoverade torpet.

Torpet är byggt i slutet av 1800 talet. Den äldsta tidningen som används som isolation bakom tapeten är från 1898. Det är typen enkelkammarstuga med långkök med byggnadshistorisk och miljöskapande värde samt äkthet. Jordkällaren byggdes troligen 1920, som det är inhugget på dörrstenen. Det finns även en grund till ekonomibyggnad vars stenar ser ut att vara tillhuggna i 1900-talets början.

Renoveringen av torpet och jordkällare var möjligt med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-logo-jordbruksfonden-farg