Planteringstid

DAGS ATT PLANTERA

Börjar tidigt på våren med planteringen av dit nya träd och buskar i trädgården, så snart det blir några grader varmt i jorden börja rötterna växta. Ge växterna tid att etablera sig innan sömmaren, då finns det mindre risk att de torka ut första växtsäsongen. Växterna kan utnyttja hela säsongen om du är där i början av våren eller sen vintern, redan från tjällossningen. Speciellt med träd är det viktigt, så därför ett lite råd om planteringen av fruktträd.

Plantering av fruktträd

För att ge bra frukt måste fruktträd planteras i soliga lägen. De trivs i många olika sorters jordar men de tycker inte om blöt jord med dålig dränering eller mycket tung lerjord. Väldränerad jord är mycket viktigt.

Grävningen

Gräv bort gräs och ogräs i en cirkel som är minst en och en halv meter bred. Gräv en grop minst dubbelt så djup som rotens höjd. Det brukar ofta bli gropar på 50 cm djup och 60-100 cm bredd. Luckra upp botten 10 cm.

Stötta innan du fyller

Sätt ned pålarna i gropen innan du fyller så står de stadigt. För små träd räcker det med en trästör som placeras i den vanligaste vindriktningen. Stöttningen är till för att rötterna inte ska röra sig, och så snart man ser att man kan trycka mjukt på stammen utan att rötterna lyfter sig, ska stöttningen bort. Stödsnöret ska sitta under halva stammens höjd. Pålarna ska ha ett ordentligt avstånd från trädet så att grenar kan växa och röra sig fritt utan att skadas. Uppbindningen till trädet gör du med ett band eller dylikt. Använd ett bindmaterial som inte ger skavsår i barken om trädet svajar i vinden.

Förbered jorden

Blanda upp jorden med 1/3 del planteringsjord. Bästa jorden för fruktträd är den som består av 30% lerjord, 30% grov sand och 40% kompostjord. Om du köper jord är det viktigt att den inte består av för mycket torv och att den inte är för sur. Ph-värdet bör inte ligga under 5,5. Du kan åstadkomma jorden själv genom att titta på den jord som redan finns på stället och komplettera den med det den behöver. Har du lerjord – blanda ut med grov sand, grus och humusmaterial från kompost och lövhögar. Har du sandjord – komplettera med ler och mycket humusmaterial. Fyll på med jord drygt halvvägs upp i gropen och tryck till runt trädet. Vattna igenom och känn efter så att trädet står stadigt. Fyll på med mer jord när vattnet sjunkit. Täck jordytan med täckbark för att förhindra uttorkning

Plantera upphöjt

Träd tycker inte om att bli planterade för djupt. Att träd hamnar för djupt vid planteringen är ett mycket vanligt fel. Träd ska planteras så att rothalsen inte hamnar under omgivande marknivå . Rothalsen är mycket känslig för bakterie och svampangrepp. Och inte nog med det. Om jorden sjunker bildas en grop runt stammen där vatten samlas. När vattnet fryser om vintern kan stammen skadas.

Trampa till så att jorden inte sjunker ned när trädet väl står där. Ställ ned trädet i och kontrollera att rothalsen kommer att ligga minst 10 cm över marknivån när du fyllt upp kring trädet. . Fyll på med jord drygt halvvägs upp i gropen och tryck till runt trädet. Vattna igenom och känn efter så att trädet står stadigt. Fyll på med mer jord när vattnet sjunkit. Trädet ska stå upphöjt på en liten kulle när du är klar. Jorden kring stammen ska ha samma nivå som när trädet stod i krukan, i säcken eller på planteringsstället. Trampa lätt kring trädets rötter. Nu står det på plats!

Skydda mot gnagare och rådjur

Ett fruktträds stam behöver skydd mot djur som äter bark och stångas. Skyddet brukar behövas till dess att barken blivit grov och fnasig.

Utöver djur är gräsklippare vanliga förgörare av fruktträd. Vill man inte ha långt gräs runt stammen är det bättre att lägga grus där, eller plantera något annat. Maskiner som används för gräsklippning runt stammar skadar ofta trädet förr eller senare.

Det finns många sätt att skydda stammar och träd mot djur.

Vattna

Hur mycket man ska vattna efter plantering beror på vilken typ av jord man har, men generellt vattnar de flesta av oss för litet. Har du lerig, fuktig jord ska du vattna mindre än om du har sandblandad  jord. På riktigt torra ställen kan man behöva vattna i gropen innan man planterar trädet, och låta vattnet sjunka undan. Tar det längre tid än ett par timmar för vattnet att försvinna är det ett tecken på att du kan behöva dränera stället som trädet ska stå på. Träd gillar inte att stå med mycket blöta fötter.

Beskär året efter plantering

Vänta med att beskära ditt nyplanterade träd till dess att trädet stått en hel växtsäsong på nya platsen. Första växtsäsongen behöver det sina blad för att ge energi till rotetableringen.

 

Fruktträd