Kurs trädgårdsdesign

KURS TRÄDGÅRDSDESIGN

En kort grundkurs trädgårdsdesign i tre kvällar, med mycket inspiration om trädgårdsformgivning och växtkomposition.

Den första kvällen ska vi besöka Åkershult Trädgård. En lantlig trädgård med perennrabatter, köksträdgård och blomsteräng, som utgår av befintliga naturliga situationen, utökningen av biologiska mångfalden i en trivsamt miljö.

Andra tillfälle kommer du att lära rita upp din trädgård till en enkel skiss som formar en bas till framtiden och utvecklingen av din trädgård. Hur kan du formge olika önskade funktioner till en harmonisk enhet, så att ditt välbefinnande i trädgården ökar.

Sista sammankomst handlar om planteringen i trädgården, växtval och komposition utifrån platsens förutsättningar. Enkelt och lätt att sköta eller färgrikt och nyttigt.

Tid: Torsdag 6, 13, 27 april 2017 från 18.00 till 20.15

Plats:  Studieförbundet Vuxenskolan, Skolgatan 1, Hyltebruk och Norra Åkershult     i Landeryd.

Anmälan:  Vuxenskolan Halland

http://www.sv.se/avdelningar/sv-halland/kurser-forelasningar-vuxenskolan-halland/tradgardsplanering-och-design-hylte-21574/

Trädgårdsdesign Savonije