design

Hjälp med utformingen av din utemiljö, design med plantor.

Växter är en allt viktigare del av vår miljö. De är inte längre en lyx eller onödigt men trevlig dekoration. Det har länge varit känt att ens se växter från fönstret har en gynnsam effekt. Dessutom spelar växter en viktig roll vid rengöring och rening av luft i byggnader och i våra städer. Planteringar skapar uppskattning för naturen och mer engagemang, oavsett om det finns i liten skala i sin egen trädgård eller mer omfattande i det offentliga rummet. Hållbarhet och biologisk mångfald är viktiga aspekter.

Vid utformningen med växter blir bestämd vilka växter som används och hur de kombineras, tekniskt kunnande och konstnärliga vision möts här. Anne har lång erfarenhet av att göra planteringsplaner i både små trädgårdar och i större skala i trädgårdar vid vårdhem och sjukhus eller i offentliga utrymmen, i bostadsomraden. De reflekterade naturen och fokuserar på hållbart trädgårdsarbete i samband med naturen och använder långlivade perenner med möjligen en kombination av vedartade växter. Vegetationen har en skiktad struktur med ört, buskar och trädskikt. En ram eller blomsteräng skiktad av örtartade marktäcken och högre växter. Estetiska och funktionella aspekter bestämma utformningen. Valet av växterna görs av bedömning av egenskaper som form av blommor, frukter och frön, bladform, -textur och färg. Detta gäller för det tidigaste stadiet av tillväxt till döden, eftersom frökapslar och vissna blommor är lika viktiga som full blom. De passar in i klimat och jord, och speciellt de passar ihop. Plantorna har ett sammanhang där de inte växa över varandra för att de tillhör en gemenskap och det ger harmoni.

 

RÅD OCH PLANER

Att komma fram till utformingen av en varaktig, attraktiv utemiljö är inte lätt, och det sker oftast inte i en handvändning utan tar tid. Idéer, behov, förutsättningar och intryck ska hinna smältas innan man beslutar om utformningen och påbörjar arbetet ute. Vi kan hjälpa dig på olika sätt, från bara strukturera dina tankar och idéer till en övergripande design med detaljer som specificerade växter och material.

Vi hjälper dig gärna i vår butik med frågar om växter, eller du kan sätta sig vid kaminen i vårt brygghus med böcker eller tidningen, upptäck vår trädgård och låt dig inspirera. Vill du ha en genomtänkt och hållbar design för en trivsam, harmonisk och funktionell utemiljö då tar vi oss tillsammans igenom de viktiga stegen. Vi utgår från dina unika behov, önskemål, omgivningens karaktär och naturens förutsättningar.

Kontakta Anne för att diskutera din trädgård!