Category Archives: Vår

Renovering torpet Lillaberg

EU-logo-jordbruksfonden-farg

Lillaberg Landeryd Torpet Lillaberg ligger vid gamla landsvägen till Landeryd, en vägvisarsten med inhuggen pil visar in till torpet. Här är ni välkommen till en värdefull kulturmiljö med en kort vandrings slinga genom åkrar, betesmark med nordsvenska brukshästar och gutefår och den nyligen renoverade torpet. Torpet är byggt i slutet av 1800 talet. Den äldsta tidningen som används som isolation bakom tapeten är från 1898. Det är typen enkelkammarstuga med långkök med byggnadshistorisk och miljöskapande värde samt äkthet. Jordkällaren byggdes troligen

Röjning på Lillaberg

EU-logo-jordbruksfonden-farg bred

På Lillaberget i Landeryd fick vi med jordbruksfonden för landbygsutveckling från EU möjligheten att öppna upp delar skog genom röjning av små träd och sly. Här ska utvecklas naturbetesmark med en mosaik av träd, buskar och gräs. Här kan ni träffa betesdjur av gamla landraser som nordsvenska brukshästen, göinge getter och gutefår. Landskapet ska bli mer öppet och varierande som det har varit innan rund 1900 talet. Det gunnar biologiska mångfalden.

Spenatskräppa var första skörd från trädgården.

Köksträdgård

Spenatskräppa (Rumex patientia) är en kraftig perenn med stora blad som är godast på våren och tidigt sommar. Vi brukar använda det i wokade rätter och i quiz. Spenatskräppa växter i alla jord i sol och i skugga, kan bli 1,50 m hög och behöver mycket utrymme. Vi uppskattar den tidiga fräsch gröna bladen, som är första skörden av säsongen. Trevligt med grönsaker i köksträdgården som är så enkla att odla!

Kurs – En blommande trädgård

planteringsplan

En bra planering är halva arbetet! Lär dig rita upp en planteringsplan till en blommande trädgård med inspiration från naturen. En början till den fina trädgården du drömde om, lätt att sköta, lång blommande, full med fjärilar och bi med hållbara växter. Fredag 26 april kl 18.30, kostar 295 kr.

Planteringstid

Fruktträd

DAGS ATT PLANTERA Börjar tidigt på våren med planteringen av dit nya träd och buskar i trädgården, så snart det blir några grader varmt i jorden börja rötterna växta. Ge växterna tid att etablera sig innan sömmaren, då finns det mindre risk att de torka ut första växtsäsongen. Växterna kan utnyttja hela säsongen om du är där i början av våren eller sen vintern, redan från tjällossningen. Speciellt med träd är det viktigt, så därför ett lite råd om planteringen

Fruktträd och bärbuskar

fruktträd

KATALOG FRUKT OCH BÄR Fruktträden blommar vackert på våren men framförallt är det en stor tillfredsställelse när man skördar egenodlade frukter. Vår fruktträd är av A-kvalitét och lågstam, co 10 liter. E-märkta fruktträd är odlad i Sverige och rensad från plantburna sjukdomar, främst virus (se E-plantsinformation i sida ’butik’). Vår utvalda assortiment: FRUKTTRÄD Apple, Malus domestica Äppleträd har låga ståndortskrav och utvecklas väl på flesta vanliga jordar, undantaget riktigt torra och blöta ståndorter. På tyngre jordar är det en stor fördel att